DỊCH VỤ TƯ VẤN

Chúng tôi cung cấp cho các đối tác và khách hàng các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, tận tình, chính xác với các nội dung như:

  • Hoạt động lập và đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc của dự án.
  • Khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
  • Báo cáo đánh giá về tác động của môi trường.
  • Khảo sát và lập dự toán, lập thiết kế.
  • Lập các hồ sơ liên quan như hồ sơ mời quan tâm, mời sơ tuyển, mời thầu, hồ sơ yêu cầu,…
  • Đánh giá các hồ sơ.
  • Thẩm tra, thẩm định, giám sát.
  • Quản lý dự án.
  • Thu xếp tài chính.