PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Từ kinh nghiệm thực tế và hiểu biết về thị trường, Heragroup  luôn đồng hành với khách hàng, đối tác từ khi lên ý tưởng,  phát triển dự án đến chiến lược phân phối. Chúng tôi sở hữu nguồn cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục cho tất cả phân khúc bất động sản thực tế nhất với diễn biến thị trường. Từ những phân tích chuyên sâu, Heragroup sẽ xác định loại hình phát triển, quy mô, chiến lược tiếp thị, kinh doanh phù hợp nhất cho dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư tối ưu cho khách hàng, đối tác.