Quy mô đầu tư: Công suất lắp đặt 50 MW.

Sản lượng điện phát lên lưới: Trung bình hàng năm 153,761 MWh/năm.

Diện tích chiếm đất có thời hạn: 13,32 ha;

Cấp điện áp đấu nối vào lưới điện quốc gia: 110 kV

Phương thức đấu nối: Thanh cái 110kV trạm 220kV Đắk Nông chiều dài 17km

Chiều cao cột đo gió: 103m.