+ Xử lý rác thải: 1.000 tấn/ngày, ~365.000 tấn/năm (có khả năng tăng công suất lên 1.500 tấn/ngày đến năm 2027)
+ Phát điện: 25 MW